Logo Vodáci

Vodáci Hronov

Přihlásit

Uncategorised

Rezervace

Pomocí formuláře je možno rezervovat si plavidlo. Nezapomeňte si přečíst pravidla zapůjčení:

Pravidla zapůjčení

Plavidlo bude zapůjčeno pouze členům Vodáckého oddílu Hronov a oddílu Lo3 Hronov.
Nečlenům bude zapůjčeno pouze pokud se za tuto osobu zaručí dospělý člen z těchto oddílů. Vypůjčovatel je povinen
vrátit plavidlo v dohodnuté době, čisté, vysušené a ve stavu, v kterém si jej vypůjčil.

Přednostní právo

V případě, že se na stejný termín přihlásí více zájemců, má přednost ten, kdo se přihlásil dříve.
V případě přihlášení nečlenů, mají přednost členové Vodáckého oddílu, nebo LO3.
Výjimku z tohoto pravidla mají PLÁNOVANÉ AKCE oddílu. Na těchto akcích rozhoduje: VEDOUCÍ AKCE, případně členové
rady oddílů Vodáci Hronov, nebo rady LO3. Jsou to např. akce Úpa/Metuje, Orlice, Sázava a případné další.
REZERVACI je možné ZRUŠIT maximálně 14 dnů před plánovanou akcí bez sankcí.

Platby za rezervace

S rezervací, která nebyla zrušena 14 dnů před plánovanou akcí, VZNIKÁ POVINNOST PLATIT příslušný poplatek za splutí i v případě, že PLAVIDLO NEBYLO POUŽITO.

Závady

Řešit okamžitě.
Každou závadu je nutno nahlásit členům rady Vodáckého oddílu.
Na každou závadu je nutné vyplnit "Hlášenku závad na plavidlech" Viz.: http://www.vodacihronov.cz/index.php/rezervace/zavady-na-plavidlech.html
Malé závady, které nebrání splutí boudou opraveny v Loděnici a postará se o to vypůjčovatel který zařídí opravu.
Pokud je na plavidle závada, díky které plavidlo nelze pro další splutí použít, je povinen o této skutečnosti IHNED, to je PO SPLUTÍ ŘEKY, informovat členy rady Vodáckého oddílu, nebo správce Loděnice. Dále je povinen neodkladně řešit opravu tj., po dohodě s členem rady oddílu svépomocí plavidlo opravit, nebo zajistit dopravu do opravny výrobci Rií do Litomyšle, pokud to jde, tak ve stejný den. Opravy Raftů se řeší v Gumotexu. 

Náklady na opravu plavidla a dopravu do opravny platí oddíl. Toto pravidlo neplatí, pokud vypůjčovatel zvláště nevhodným a nezodpovědným způsobem poničí vypůjčené plavilo. Např.: při dopravě nezabalí do přepravního vaku, bude na řece najíždět na ostré předměty, kde mohl a měl předpokládat zničení plavidla. Pokud zaviní ztrátu, platí celé plavidlo, (jeho poměrnou část dle stáří). Míru zavinění v těchto případech určí rada oddílu.

Rok 2015

Příspěvky na rok 2015 stanoveny ve výši 300Kč

Vybírají Josef Čech, Libor Jungmann a Pavlína Benešová

Příspěvky se vybírají do 31.5.2015

 

Půjčovné od 1.4.2015

jednotné - člen VO Hronov 40Kč za plavidlo,  nečlen VO 100Kč, děti do 12.let 50Kč

minimální cena za půjčení raftu členové 160Kč, nečlenové 400Kč

Všechny ceny platí na 1 den

 

Seznam akcí v kalendáři.

 

Plánované akce

Pro rok 2019 plánujeme tyto akce:

 • Doubrava 30.-31.3 (Lenka Kubínová)
 • Úpa 6.4. (Josef Tér)
 • Metuje 7.4. (Josef Tér)
 • Kamenice a Jizera 20.-21.4. (Lukáš Buriánek, Libor Jungmann)
 • Orlice Cup 13.4. (Lukáš Buriánek, Josef Tér)
 • Divoká Orlice 4.5. (Lenka Kubínová)
 • Sázava 25.-27.5. (Jan Káva)
 • Trnava X-RACE 27.5. (Lukáš Buriánek)
 • Soča 4.7.-7.7. (Libor Jungmann)
 • Salza 26.-28.7 (Lukáš Buriánek)
 • Vltava (Čertovy proudy, Lipno) 23.-28.8. (Lukáš Buriánek)
 • Seakayaky - září - bude upřesněno
 • Hamerák ČPV 4.-6.10. (Jan Káva)
 • Vavřinecký potok 11.-13.10. (Josef Tér)
 • Botič -bude upřesněno (Lenka Kubínová)
 • Zamykání Doubravy 26.10. (Jan Káva)

Pro více informací kontaktujte garanta akce (uvedeného v závorce).

 

Pro rok 2018 plánujeme tyto akce:

 • Úpa 31.3. (Jan Káva a Karel Neuschl)
 • Metuje 1.4. (Jan Káva a Karel Neuschl)
 • Doubrava 7.4. (Lenka Kubínová)
 • Kamenice a Jizera 14.-15.4. (Jan Káva)
 • Orlice ? (Josef Čech)
 • Orlice Cup 28.4. (Lukáš Buriánek)
 • Rakousko ?
 • Sázava 25.-27.5. (Jan Káva)
 • Trnávka 27.5. (Lukáš Buriánek)
 • Vltava (Čertovy proudy, Lipno) 24.-26.8.
 • Hamerák 5.-7.10. (Jan Káva)
 • Vavřinecký potok 13.10. (Jan Káva)
 • Botič 21.10. (Lenka Kubínová)
 • Doubrava 27.10. (Jan Káva)

Pro více informací kontaktujte garanta akce (uvedeného v závorce).

Jizera – Kamenice (20. – 21. dubna 2013)

Předpokládám sraz v loděnici: v sobotu 20.4. cca v 9 00 hod, aby jsme mezi 12 a 13 hod dávali na vodu na Jizeře.

Já navrhuju jet od ostrova hrůzy, aby jsme nikoho neděsili a nezdržovalo se to. Pojedeme na obvyklé místo. Varianta jedna jet 2x tento krátký vrchní úsek, nebo varianta 2 vzhledem k tomu že je letos předpoklad dostatku vody můžeme pokračovat buď ještě o další 2 km dále nebo klidně až do Jablonce podle toho jak to pojede a jak se nám bude chtít.

Přenocování: klasicky v Semilech ve škole, cena 50,-Kč os/noc.

Pokud pojedou jen zkušení jedinci, pojede se Kamenice jako vždy z Plavů do Jesenného. Pokud pojedou i nezkušenější jedinci, tak zkušení můžou jet na vršek a ostatní se konečně zase jednou sklouznou z Jesenného do Železného Brodu, což je WW I - II. a neboxovali by jsme se nahoře s raftama.

Předpoklad na dopravu: je 300 - 400 km, podle variant čili cena za dopravu by se mohla pohybovat 900 - 1200 na auto, tj. 300 - 400 Kč/os. Počítám spotřebu 8 ltr/100km. Případné odlišnosti se mohou lišit ve spotřebě použitých aut.

Vodě Zdar,

Pepa Bartušek