Rok 2015

Příspěvky na rok 2015 stanoveny ve výši 300Kč

Vybírají Josef Čech, Libor Jungmann a Pavlína Benešová

Příspěvky se vybírají do 31.5.2015

 

Půjčovné od 1.4.2015

jednotné - člen VO Hronov 40Kč za plavidlo,  nečlen VO 100Kč, děti do 12.let 50Kč

minimální cena za půjčení raftu členové 160Kč, nečlenové 400Kč

Všechny ceny platí na 1 den

 

Seznam akcí v kalendáři.